Robotik Cerrahi İle Uygulanan Ürolojik Tedaviler

Robotik Cerrahi İle Uygulanan Ürolojik Tedaviler

Robotik cerrahi, günümüzde mevcut olan minimal invaziv cerrahinin en gelişmiş şeklidir. Türkiye’de artık pek çok hastane en gelişmiş ve kapsamlı prosedür olan robotik cerrahi sistemine sahiptir. Kardiyak, ürolojik ve jinekolojik prosedürlerde robotik teknolojisi yoğunlukla kullanılmaktadır.

Robotik cerrahi, radikal histerektomi veya prostatektomi gibi daha zorlu prosedürleri gerçekleştirirken geleneksel cerrahiye göre çok daha etkilidir. Dünya genelinde robotik cerrahi prosedürlerinin onay aldığı 50'den fazla operasyon vardır:

 • Bariatri (kilo verme ameliyatı)
 • Kalp ve Göğüs Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Genel Cerrahi
 • Jinekoloji
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
 • Üroloji

Üroloji Prosedürlerinde Robotik Sistem Kullanımı

Robotik üroloji prosedürleri, çeşitli ürolojik rahatsızlıkları olan hastalara yardımcı olmak için yenilikçi tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bugün mevcut olan en ileri teknoloji, en gelişmiş teşhis yöntemlerini, tedavilerini ve kapsamlı bakım hizmetlerini kullanarak kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Robotik Üroloji İşlemleri

 • Prostatektomi
 • Adrenalektomi
 • Kısmi nefrektomi 
 • Pyeloplasti
 • Lenfadenektomi

Robotik Cerrahi ile Tedavi Edilen Durumlar

 • Adrenokortikal karsinom (adrenal korteks kanseri)
 • İyi huylu böbrek tümörü
 • Mesane kanseri
 • Mesane divertikülü
 • Conn sendromu
 • Cushing sendromu
 • Sistosel (mesane sarkması)
 • Enterosel (önceki histerektomi sonrası vajina ve bağırsak sarkması)
 • Fonksiyonel adrenal adenom
 • Böbrek kanseri
 • Pelvik organ sarkması
 • Prostat kanseri
 • Böbrek kisti
 • Retroperitoneal fibroz
 • Renal pelvis ve üreterin geçiş hücreli kanseri
 • Üreteral darlıklar
 • Üreter yara dokusu
 • Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı
 • Rahim sarkması
 • Histerektomi sonrası vajinal prolapsus

da Vinci Cerrahisi: Prostat Kanseri için 1 Numaralı Tedavi

Prostat kanserini tedavi etmek için ameliyat öneriliyorsa, da Vinci Cerrahisi adı verilen çok etkili, minimal invaziv bir prosedür için aday olabilirsiniz. Bu prosedür, doktorunuzun günümüzde mevcut olan en hassas ve en az invaziv prostat kanseri ameliyatını gerçekleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış en son teknolojiyi kullanır.

Çoğu hasta için da Vinci Cerrahisi, açık cerrahiye göre çok sayıda potansiyel fayda sunar:

 • Mükemmel kanser kontrolü
 • Üriner kontinansın daha hızlı dönüşü
 • Cinsel işlevin daha hızlı dönüşü
 • Daha kısa hastanede kalış
 • Düşük düzeyde ağrı
 • Daha az kan kaybı ve transfüzyon
 • Daha düşük enfeksiyon riski, komplikasyonlar
 • Daha hızlı iyileşme ve normal aktivitelere dönüş

Robotik Cerrahinin Faydaları

Robotik cerrahi, açık cerrahiye kıyasla hastalara aşağıdakiler dahil birçok fayda sağlar:

 • Daha kısa hastanede kalış
 • Azaltılmış ağrı ve rahatsızlık
 • Daha hızlı iyileşme süresi ve normal aktivitelere dönüş
 • Enfeksiyon riskinin azalmasıyla sonuçlanan daha küçük insizyonlar
 • Azaltılmış kan kaybı ve transfüzyonlar
 • Minimal yara izi

Robotik cerrahi kullanan cerrahlar için başlıca avantajlar şunlardır:

 • Daha fazla görselleştirme
 • Gelişmiş el becerisi
 • Daha fazla hassasiyet

Robotik cerrahi, cerrahların belirli cerrahi prosedürlerde kendilerine yardımcı olması için bilgisayar kontrollü bir robot kullandığı minimal invaziv veya laparoskopik (küçük kesi) cerrahinin gelişmiş bir şeklidir. Robotun "elleri", cerrahların, aksi takdirde yalnızca açık (uzun kesi) cerrahi ile erişilebilecek vücuttaki çok dar alanlarda işlem yapabilmelerini sağlayan yüksek derecede el becerisine sahiptir.

Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında, robotik ve minimal invaziv cerrahi, daha az ağrı ve yara izi ile sonuçlanan daha küçük insizyonlarla sonuçlanır.

Robotik cerrahi, cerrahların robotik teknolojiyi kullanarak küçük insizyonlar yoluyla karmaşık cerrahi görevleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Cerrahi robotlar, cerrahi aletlerin konumlandırılması ve manipülasyonuna yardımcı olmak için programlanabilen, kendi kendine çalışan, bilgisayar kontrollü cihazlardır. Bu, cerrahlara daha iyi doğruluk, esneklik ve kontrol sağlar.

da Vinci Cerrahi Sistemini kullanarak robotik cerrahi yaparken:

Cerrah, ameliyathanedeki bir bilgisayar konsolundan hastada küçük kesikler yapmak için üç robotik kol üzerine monte edilmiş minyatür aletleri kontrol ederek çalışır.

Cerrah, cerrahi alanı büyüten dördüncü bir robotik kola bağlı 3 boyutlu bir kameradan bakar.

Cerrahın el, bilek ve parmak hareketleri bilgisayar konsolu aracılığıyla robotun kollarına bağlı aletlere iletilir. Taklit edilen hareketler, maksimum kontrol sağlayan cerrahla aynı hareket aralığına sahiptir.

Cerrahi ekip robotu hastanın başucunda denetler.

Aranma Talebi
Bırakabilirsiniz

*Numaranızı bırakarak kordinatörümüzün sizi aramasını sağlayabilirsiniz!